مپنا واحد ششم گازی نیروگاه رومیله عراق را سنکرون کرد
1398/03/27

واحد ششم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی رومیله، با شبکه سراسری برق عراق سنکرون شد.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code