گروه مپنا واحد پنجم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی رومیله عراق را سنکرون کرد
گروه مپنا واحد پنجم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی رومیله عراق را سنکرون کرد
1398/01/25

واحد پنجم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی رومیله، با شبکه سراسری برق عراق سنکرون شد.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code