مپنا سومین واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله عراق را سنکرون کرد
مپنا سومین واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله عراق را سنکرون کرد
1397/05/17

واحد سوم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله، با شبکه سراسری برق عراق سنکرون شد.    

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code