سنکرون واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی گهران سیرجان با شبکه سراسری برق
1398/04/24

واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی گهران (گل گهرسیرجان)، ساعت 21:16 شنبه 22 تیر ماه 98 با شبکه سراسری برق سنکرون شد.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code