گروه مپنا واحد دوم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی رومیله عراق را سنکرون کرد
گروه مپنا واحد دوم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی رومیله عراق را سنکرون کرد
1397/04/06

واحد دوم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی رومیله، با شبکه سراسری برق عراق سنکرون شد.    

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code