تحویل موقت واحد دوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی پرند
تحویل موقت واحد دوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی پرند
1397/06/24

واحد دوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی پرند، روز شنبه 10 شهریور تحویل موقت شد.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code