سنکرون واحد دوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
سنکرون واحد دوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
1398/04/30

واحد دوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان، ساعت 09:02 صبح روز یکشنبه 30 تیر ماه 98 با شبکه سراسری برق سنکرون شد.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code