واحد دوم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی غرب کارون سنکرون شد
واحد دوم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی غرب کارون سنکرون شد
1398/05/12

واحد دوم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی غرب کارون، ساعت 23:58 روز چهارشنبه نهم مرداد 98 با شبکه سراسری برق سنکرون شد.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code