مپنا هفتمین واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله عراق را سنکرون کرد
مپنا هفتمین واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله عراق را سنکرون کرد
1400/09/20

مپنا نیوز - واحد هفتم گازی فاز 3 نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله در کشور عراق، روز چهارشنبه 17 آذر 1400، ساعت 18  (به وقت محلی) با شبکه برق عراق سنکرون شد.  

دیدگاه کاربران



ارسال پیام



 Security code