تحویل موقت واحد ششم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله عراق
تحویل موقت واحد ششم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله عراق
1398/08/08

گواهی تحویل موقت (PAC) واحد ششم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله در کشور عراق، در تاریخ هفتم آبان 98 امضاء شد.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code