تحویل موقت واحد پنجم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله
تحویل موقت واحد پنجم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله
1398/06/06

گواهی تحویل موقت (PAC) واحد پنجم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله، در تاریخ 31 مرداد 98 امضاء شد.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code