سامانه بومی اتوماسیون و کنترل فرآیند مپنا در نیروگاه نکا نصب و راهاندازی می‌شود
سامانه بومی اتوماسیون و کنترل فرآیند مپنا در نیروگاه نکا نصب و راهاندازی می‌شود
1400/07/03

مپنا نیوز - با تأیید و حمایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و برای نخستین بار، سامانه بومی اتوماسیون و کنترل فرآیند مپنا (MAPCS) در نیروگاه سیکل ترکیبی نکا نصب و راه‌اندازی خواهد شد.

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code