واحد دوم بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی سنکرون شد
واحد دوم بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی سنکرون شد
1401/06/29

واحد دوم بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی روز دوشنبه 28 شهریور ماه 1401 با شبکه سراسری برق کشور سنکرون شد.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code