تحویل دائم واحد دوم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد
تحویل دائم واحد دوم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد
1401/08/29

گروه مپنا واحد دوم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد را به طور دائم تحویل داد.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code