دائم تحویل 2 واحد مقیاس کوچک نیروگاه اندیمشک
دائم تحویل 2 واحد مقیاس کوچک نیروگاه اندیمشک
1401/07/06

نیروگاه‌های مقیاس کوچک «لور» و «تنگوان» پس از تایید کارفرما به صورت دائم تحویل شد.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code