تحویل موقت واحد نهم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله
تحویل موقت واحد نهم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله
1401/07/05

گواهینامه تحویل موقت واحد نهم گازی (فاز سوم) نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله روز سوم مهر ۱۴۰۱ صادر و این واحد به همراه سیستم‌های مشترکات به کارفرما تحویل موقت شد.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code