تحویل دائم واحد اول بخار نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه
تحویل دائم واحد اول بخار نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه
1401/07/25

واحد اول بخار نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه توسط متخصصان گروه مپنا به صورت دائم تحویل کارفرما شد.

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code