تحویل موقت واحد اول بخار نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله
تحویل موقت واحد اول بخار نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله
1401/06/27

گواهینامه تحویل موقت واحد اول بخار فاز دوم نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله روز ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ صادر و این واحد به همراه سیستم‌های مشترکات به کارفرما تحویل موقت شد.    

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code