اولین واحد مقیاس متوسط پروژه زاهدان سنکرون شد
اولین واحد مقیاس متوسط پروژه زاهدان سنکرون شد
1401/06/05

نخستین واحد مقیاس متوسط پروژه زاهدان و اولین ساختگاه از طرح  MGT40به همت متخصصان گروه مپنا به ظرفیت 42 مگاوات با شبکه برق سراسری سنکرون شد.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code