افتتاح طرح ارتقاء واحدهای V94.2 به MAP2B در نیروگاه علی‌آباد با حضور وزیر نیرو
1397/05/13

طرح ارتقاء واحدهای V94.2 به MAP2B در نیروگاه علی‌آباد با حضور وزیر نیرو افتتاح شد.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code