عرضه توربین‌های جدید مپنا در آینده نزدیک
عرضه توربین‌های جدید مپنا در آینده نزدیک
1394/10/03

مدیرعامل گروه مپنا در پنجمین همایش واحدهای گازی و سیکل ترکیبی V94.2 از برنامه‌ریزی برای عرضۀ توربین‌های جدید در آیندۀ نزدیک خبر داد و گفت: «در یک موافقت راهبردی، این توربین‌ها را با مدلی متفاوت، ساختِ داخل می‌کنیم.»  

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code