امضاء قرارداد احداث بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی زاگرس کوثر با گروه مپنا
امضاء قرارداد احداث بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی زاگرس کوثر با گروه مپنا
1397/07/08

قرارداد احداث بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی زاگرس گوثر با گروه مپنا به امضاء رسید.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code