ابلاغ تحویل موقت واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی یزد تابان
ابلاغ تحویل موقت واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی یزد تابان
1398/01/20

تحویل موقت واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی یزد تابان به گروه مپنا ابلاغ شد.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code