گواهینامه تحویل موقت واحد سوم گازی نیروگاه رومیله عراق صادر شد
گواهینامه تحویل موقت واحد سوم گازی نیروگاه رومیله عراق صادر شد
1397/07/28

گواهینامه تحویل موقت واحد سوم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی رومیله با تاریخ شروع 23 سپتامبر 2018 صادر شد.     

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code