در نشست خبری بهره‌برداری توربین گازی جدید مپنا مطرح شد؛ دکتر علی‌آبادی: (MGT-70 (3 در مرزهای فناوری قرار گرفته است
در نشست خبری بهره‌برداری توربین گازی جدید مپنا مطرح شد؛ دکتر علی‌آبادی: (MGT-70 (3 در مرزهای فناوری قرار گرفته است
1396/04/19

نشست خبری بهره‌برداری از توربین پیشرفته (MGT-70 (3، مپنا صبح روز دوشنبه در ساختمان مرکزی گروه مپنا برگزار شد.

دیدگاه کاربرانارسال پیام