انتصاب مهندس مسعود شکیبا به مدیرعاملی بخش برق گروه مپنا
انتصاب مهندس مسعود شکیبا به مدیرعاملی بخش برق گروه مپنا
1395/07/28

حدود دو هفته پس از درگذشت اندوه‌بار “مهندس محمدابراهیم مصلی”، در حکمی “مهندس مسعود شکیبا” به سمتِ مدیرعامل بخش برق منصوب شد.

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code