اهدای بالاترین امتیاز مدیریت پروژه به “نیروگاه بادی کهک”
اهدای بالاترین امتیاز مدیریت پروژه به “نیروگاه بادی کهک”
1394/09/10

در پنجمین دورۀ جایزۀ ملی مدیریت پروژۀ ایران، تندیس سیمین و عنوان “بالاترین امتیاز در مدیریت پروژه” به پروژۀ نیروگاه بادی کهک اهدا شد که نخستین مزرعۀ بادی گروه مپنا محسوب می‌شود.

دیدگاه کاربرانارسال پیام