بزرگترین قرارداد صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور اجرایی می‌شود
بزرگترین قرارداد صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور اجرایی می‌شود
1394/05/06

به دنبال اجرای موفق نیروگاه گازی نجف و نیروگاه گازی الصدر بغداد، قرارداد نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله بصره نیز به گروه مپنا واگذار شد.    

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code