بهره‌برداری تجاری واحد اول نیروگاه سیکل ترکیبی کلاس F بندرعباس
 بهره‌برداری تجاری واحد اول نیروگاه سیکل ترکیبی کلاس F بندرعباس
1400/03/22

مپنا نیوز - واحد اول نیروگاه سیکل ترکیبی کلاس F هنگام (بندرعباس) به بهره‌برداری تجاری رسید؛ همچنین عملیات راه‌اندازی گرم واحد دوم گازی و نیز عملیات اجرایی واحد بخار این نیروگاه آغاز شد.

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code