نخستین واحد بخار نیروگاه عسلویه، ساعت 11:33 یکشنبه سومین روز بهار سال ۹۹ با شبکه برق سراسری سنکرون شد.
1399/01/03

پروژه توسعه بخش بخار نیروگاه عسلویه به ظرفیت نامی 480 مگاوات بوده که در این مقطع واحد نخست این پروژه با ظرفیت 160 مگاوات وارد مدار شده است. 

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code