گروه مپنا واحد اول نیروگاه سیکل ترکیبی رومیله عراق را سنکرون کرد
گروه مپنا واحد اول نیروگاه سیکل ترکیبی رومیله عراق را سنکرون کرد
1397/03/20

واحد نخست گازی نیروگاه سیکل ترکیبی رومیله، با شبکه سراسری برق عراق سنکرون شد.    

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code