تحویل دائم پروژه توسعه برق و بخار دماوند
تحویل دائم پروژه توسعه برق و بخار دماوند
1398/11/24

پروژه توسعه برق و بخار دماوند، در سیزدهمین روز از بهمن ماه 1398 تحویل دائم شد.    

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code