تحویل دائم واحدهای 3 و 4 نیروگاه طرح توسعه برق و بخار دماوند
تحویل دائم واحدهای 3 و 4 نیروگاه طرح توسعه برق و بخار دماوند
1398/06/04

واحدهای 3 و 4 پروژه توسعه برق و بخار دماوند، روز چهارشنبه 30 مرداد 98 تحویل دائم شد.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code