سنکرون واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان
سنکرون واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان
1396/09/07

واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان، با شبکه سراسری برق سنکرون شد.    

دیدگاه کاربرانارسال پیام