مپنا واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی غرب کارون را سنکرون کرد
مپنا  واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی غرب کارون را سنکرون کرد
1401/04/07

واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی غرب کارون، روز ششم تیر ماه 1401 با شبکه برق سراسری سنکرون شد تا به این ترتیب در آغاز پیک مصرفی امسال 198 مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شود.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code