با حضور وزیر نیرو، بخش گاز نیروگاه شهید کاظمی سیرجان افتتاح شد.
با حضور وزیر نیرو، بخش گاز نیروگاه شهید کاظمی سیرجان افتتاح شد.
1396/11/12

با حضور وزیر نیرو و با دستور رئیس جمهور از طریق ویدئو کنفرانس، بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاظمی سیرجان افتتاح شد.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام