ابلاغ تحویل دائم واحد دوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
ابلاغ تحویل دائم واحد دوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
1401/02/10

تحویل دائم واحد دوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان، در تاریخ 29 فروردین ماه 1401 به شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا (توسعه دو) ابلاغ شد.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code