تحویل دائم نخستین واحد بخار و مشترکات نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان
تحویل دائم نخستین واحد بخار و مشترکات نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان
1394/05/18

واحد نخست بخار و مشترکات نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان، چهاردهم مرداد ماه ۹۴ تحویل دائم شد.

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code