خرید تضمینی ۳۰ مگاواتی برق تولیدی نیروگاه بادی کهک ۳
1395/10/09

“شرکت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مپنا” و “سازمان انرژی‌های نو ایران” قرارداد مربوط به خرید تضمینی ۳۰ مگاوات برق تولیدی در نیروگاه بادی کهک ۳ را برای مدت ۲۰ سال نهایی کردند.

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code