نخستین واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی پرند تحویل موقت شد
نخستین واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی پرند تحویل موقت شد
1396/12/26

نخستین واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی پرند، روز یکشنبه 20 اسفند تحویل موقت شد.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code