مپنا واحد دوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه را سنکرون کرد
 مپنا واحد دوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه را سنکرون کرد
1400/10/05

دومین واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه، ساعت 11:32 روز یکشنبه، پنجم دی ماه 1400 با شبکه سراسری برق سنکرون شد.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code