مدیرعامل گروه مپنا: تجهیزات واحدهای سیکل ترکیبی آماده شده است
1392/09/02

ایرنا – مدیر عامل گروه مپنا گفت: تجهیزات مورد نیاز ۱۲ واحد بخار برای راه اندازی واحدهای سیکل ترکیبی کشور تهیه و آماده نصب شده است.

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code