قرارداد احداث نیروگاه سیکل ترکیبی کلاس F ارس امضاء شد
قرارداد احداث نیروگاه سیکل ترکیبی کلاس F ارس امضاء شد
1396/08/15

قرارداد احداث نیروگاه سیکل ترکیبی کلاس F بخش خصوصی ایران، به امضاء رسید.

دیدگاه کاربرانارسال پیام