قرارداد احداث نیروگاه سیکل ترکیبی کلاس F ارس امضاء می‌شود
1396/08/14

قرارداد احداث نیروگاه سیکل ترکیبی کلاس F بخش خصوص ایران، به امضاء می‌رسد.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code