فلاحتیان: توربین جدید مپنا محصولی ارزشمند در مرزهای دانش است / علی‌آبادی: مپنا به شرکت صاحب فناوری و مالک دانش تبدیل شده است
فلاحتیان: توربین جدید مپنا محصولی ارزشمند در مرزهای دانش است / علی‌آبادی: مپنا به شرکت صاحب فناوری و مالک دانش تبدیل شده است
1396/06/07

همایش معرفی توربین گاز جدید (MGT-70 (3 در نیروگاه پرند برگزار شد.

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code