سنکرون واحد نخست بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
سنکرون واحد نخست بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
1396/07/19

واحد نخست بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان، ساعت 1:30 بامداد روز پنجشنبه مورخ  6 مهر ماه با شبکه سراسری برق سنکرون شد.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام