سنکرون واحد اول بخار نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله
سنکرون واحد اول بخار نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله
1401/04/25

واحد اول بخار نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله روز بیست و پنجم تیر ماه به همت متخصصان گروه مپنا با شبکه سراسری برق کشور عراق، سنکرون شد.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code