سنکرون نخستین واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی پرند
سنکرون نخستین واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی پرند
1396/08/22

نخستین واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی پرند، ساعت 03:11 بامداد روز دوشنبه 22 آبان 96 با شبکه سراسری برق سنکرون شد.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام