دومین واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی پرند سنکرون می‌شود
دومین واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی پرند سنکرون می‌شود
1397/04/27

واحد دوم نیروگاه پرند، با تکیه بر توان داخلی گروه مپنا، با شبکه سراسری برق آماده سنکرون شد.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code