تحویل موقت واحدهای اول و دوم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی قشم
تحویل موقت واحدهای اول و دوم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی قشم
1399/10/24

واحدهای اول و دوم گازی پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی قشم، به ترتیب در 26 آبان ماه و ششم دی ماه 99 تحویل موقت شدند.  

دیدگاه کاربرانارسال پیام Security code